Bulgarian

Условия за ползване на услугата Google Translate

Преводите на документи в уебсайта на община Харингей се извършват от услугата Google™ Translate, предоставена на трети лица, която не се контролира от община Харингей.  Това са автоматични компютърни преводи, които не могат да бъдат съвършени и в които се очакват грешки, недопустими ако преводът се извършва от човек. Моля отбележете, че има вероятност целият текст да не получи правилен превод или изобщо да бъде преведен.

Преводът следва да се използва само като необработен източник на информация. Ако има разлика между английската и преведената версия, определящата е английската.

Община Харингей не поема никаква отговорност за точността на тези преводи или за каквито и да е загуби, последвали от тях.  Община Харингей не е отговорна за никакви вреди, които могат да възникнат от ползването на Google™ Translate.

Моля имайте предвид, че при подаването на заявка за превод на документ, Вие излизате от уебсайта на община Харингей.

Ако имате някакви въпроси по отношение на Google™ Translate, моля изберете линка: Google™ Translate FAQs

Page last updated:

November 25, 2022