Turkish

Google Tercüme Tezkibi - Sorumluluk Reddi

Haringey Belediyesi’nin internet sitesindeki dökümanların tercümesi Google™ Tercüme tarafından yapılmaktadır, üçüncü kişi tarafından verilen hizmet üzerinde Haringey Belediyesi’nin hiçbir kontrolü yoktur. Bu hizmet otomatik  bilgisayar tercümesidir, bundan dolayı, mükemmel bir tercüme olmayacaktır ve bir insan tarafından yapılan tercüme gibi olmayıp hatalı olma ihtimali vardır. Lütfen dikkat tüm metin doğru olarak tercüme edilmemiş olabileceği gibi metinin tamamı da tercüme edilmemiş olabilir.

Tercüme sadece kaba bir tercüme olup klavuz olarak kullanılmalıdır. Eğer İngilizce versiyonu ile tercümesi arasında fark varsa İngilizce versiyonu esas alınacaktır. Haringey Belediyesi hiçbir şekilde bu tercümelerin doğruluğunun sorumluluğunu almayıp ve bunun sonucu olarak orataya çıkabilecek kayıptan da sorumlu değildir. Haringey Belediyesi Google™ Tercüme kullanımlasından dolayı ortaya çıkabilecek herhangi bir hasardan sorumlu değildir.

Lütfen şunu bilin, bir tercüme talep edildiğinde Haringey Belediyesi İnternet Sitesinden çıkmış oluyorsunuz.

Eğer Google™ Tercüme hakkında herhangibir sorunuz varsa lüfen aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız: Google™ Translate FAQs.

Page last updated:

November 25, 2022

Tell us what you think about this page

Problem with a service?
If you have a service problem or complaint you need help with then please visit our contact pages.


Help us improve this page
If you want to make comments specifically about this page, then please answer the questions below.

* = response required

Ease of use

Overall, how easy was it to get the help you wanted today?

Service required

What was the main service you were interested in today?

Purpose of visit

What was your main purpose for coming to the website today?

Device and browser information

It will help us understand any problems if you can tell us a bit about what you are using to browse the website:

Which type of device are you using right now? (optional)
Which browser are you using? (optional)

Your comments

Please use the following space to tell us more about your visit today. 

Please note that if you want to report a problem with a council service or have a general service request, you will need to contact Customer Services directly.

Covid-19

Did you find what you were looking for? (optional)