Polish

Wyłączenie odpowiedzialności w sprawie programu do tłumaczenia Google Translate

Na stronie samorządu dzielnicy Haringey tłumaczenie treści odbywa się za pomocą programu Google™ Translate, będącego usługą zapewnianą przez niezależnego od wpływu samorządu dzielnicy Haringey operatora. Usługę stanowi automatyczne tłumaczenie i jako takie nie może być traktowane jako idealne; ponadto istnieje ryzyko, iż pojawią się w nim błędy, których nie popełniłby tłumacz – człowiek. Prosimy wziąć pod uwagę, iż może się zdarzyć, że część tekstu albo cały tekst nie będzie przetłumaczony poprawnie.

Takie tłumaczenie powinno być jedynie traktowane jako ogólne wytyczne. Jeżeli zaistnieją różnice między wersją w języku angielskim, a wersją przetłumaczoną, wiążąca będzie wersja w języku angielskim.  Samorząd dzielnicy Haringey nie może być w żadnym stopniu pociągnięty do odpowiedzialności w kwestii wierności ww. tłumaczeń, ani ewentualnych strat poniesionych w ich wyniku. Samorząd dzielnicy Haringey  nie jest odpowiedzialny za żadne szkody powstałe na skutek korzystania z Google™ Translate.

Prosimy być świadomymi, iż w momencie zlecania tłumaczenia, opuszczają Państwo stronę internetową samorządu dzielnicy Haringey.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące Google™ Translate, prosimy kliknąć na następujący link: Google™ Translate FAQs

Page last updated:

November 25, 2022

Tell us what you think about this page

Problem with a service?
If you have a service problem or complaint you need help with then please visit our contact pages.


Help us improve this page
If you want to make comments specifically about this page, then please answer the questions below.

* = response required

Ease of use

Overall, how easy was it to get the help you wanted today?

Service required

What was the main service you were interested in today?

Purpose of visit

What was your main purpose for coming to the website today?

Device and browser information

It will help us understand any problems if you can tell us a bit about what you are using to browse the website:

Which type of device are you using right now? (optional)
Which browser are you using? (optional)

Your comments

Please use the following space to tell us more about your visit today. 

Please note that if you want to report a problem with a council service or have a general service request, you will need to contact Customer Services directly.

Covid-19

Did you find what you were looking for? (optional)